Thursday, February 11, 2016

УВЫ


These Russians are gnarly! Peep УВЫ from Union Skateboards with Sima Illarionov, Eugene Sharendo, Sasha Suslov, Max Laptev, Alexey Strukov, Alexey Muhin, Alexey Trunkin, Sereja Glushchenko, Oleg Zeleniy, Vitaley Zvorygin, Sasha Kuliev, Alexey Krasny, Sasha Rybakov, Kirill Renov, Roma Ivanov, and Egor Prokazin. Via: Kingpin.

No comments: